นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี

ปทุมธานีชวนใส่ชุดไทยตักบาตรริมน้ำวันพระใหญ่สัมผัสวิถี ไทย-รามัญ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ที่บริเวณท่าน้ำสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี…

รองผู้ว่าฯปทุมธานี นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาสืบสานวิถีไทย รามัญ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 พ.ค.2565 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานวิถีไทย รามัญ (วันพระขึ้น 15 ค่ำ)  ประจำปี 2565 ณ ริมเขื่อนวัดชินวรารามวรวิหาร…

ปทุมธานีจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ” พัฒนาศาสนสถาน เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 พ.ค.2565 ที่ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์  โดยมีพระมหาถาวร…

ตักบาตรวันพระใหญ่ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมริมน้ำเจ้าพระยา ที่เมืองปทุมธานี

เมื่อเวลา 7.00 น.วันที่ 16 เม.ย. 2565 ณ ริมเขื่อนวัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์เวทย์…

นายอำเภอเมืองปทุมธานีนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1เม.ย.2565 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมนางสาวสิริยาภา พัฒนาภรณ์ ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี   พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมเคาะประตูบ้านและเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย นายพิษณุ…

จิตอาสาเมืองปทุมธานี ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองเปรมประชากร วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มี.ค.2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2565” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ…

ปทุมธานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ปรับปรุงทาสีใหม่ให้มีความเด่นชัด สร้างความปลอดภัยทางถนน

เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 23 ก.พ.2565 ที่บริเวณทางม้าลายหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนาย จรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายประสิทธิ์…

“ปทุมธานี” มอบเข็มสดุดี-ทุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 68 พร้อม ให้โอวาทกำลังพลอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี…

เมืองปทุมฯจัดแข่งขันเรือพายม้าฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 ม.ค. 2565 ที่บริเวณคลองเปรมประชากร  อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม(พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี จัดการแข่งขันเรือพายม้า ชาวบ้าน ชิงเงินรางวัล เนื่องในงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 72…

อำเภอเมืองปทุมธานี นำรายได้การสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ พร้อมวัตถุมงคล มูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง)และปรับปรุงห้องผู้ป่วย ร.พ.ปทุมธานี ร.พ.ธัญบุรี

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 21 ม.ค.2565  ที่ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) สาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้นำรายได้จาการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย โดยถวายเงินสด…

น่าสนใจ