ศิลปะ – วัฒนธรรม

พช.ปทุมธานีชวน ช็อป ชม ชิล มหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กำหนดขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ สินค้าชุมชน / สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ โดยการจัดจำหน่ายและการจัดแสดงสินค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน…

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีน.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์…

(MOU)ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบัวหลวง ทินิดี โฮเต็ล บางกอกกลล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่…

พช.หนองบัวลำภู ชวนเที่ยวงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023 ขนทัพสินค้าผ้าทอ และสินค้าOTOPบุกเมืองกรุง 12-16 มิถุนายน นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๓ ) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ขนทัพสินค้าด้านผ้าทอ และสินค้า OTOP บุกเมืองกรุง ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๖              ณ…

ผู้ว่าฯชลบุรีนำตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี”‘

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2566  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์…

จังหวัดชลบุรีจัดสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดชลบุรี…

จิตอาสาชลบุรีแสดงพลังความจงรักภักดี “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ…

ยิ่งใหญ่อลังการ อัญเชิญ‘ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร’ แห่ขึ้นช้าง ประดิษฐานปลูกวัดแหลมแค ชลบุรี

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี…

พ่อเมืองชลบุรีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีอัญเชิญ “ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร”

เมื่อเวลา 09.29 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีอัญเชิญ “ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากประเทศศรีลังกา  บริเวณสระเจ้าคุณเฒ่า  วัดเขาบางทราย ซึ่งตั้งอยู่ข้างอุโบสถวัดเขาบางทราย ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “สระเจ้าคุณเฒ่า” ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกและยังเป็นสระน้ำที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า…

แห่งเดียวในโลก “อุ้มสาวลงน้ำ” ประเพณีเก่าแก่เทศกาลสงกรานต์ ของชาวเกาะสีชัง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 เม.ย. 2566 ที่บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  นายธวัชชัย ศรีทอง   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เกาะสีชัง วันไหลเกาะขาม “อุ้มสาวลงน้ำ” โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี…

น่าสนใจ