เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2566 พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำภาคตะวันออก เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฉลองปริญญาบัตรพัดยศ เปรียญธรรม เก้าประโยค และถวายมุทิตาจิตแด่พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร โดยมี นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำหรับ พิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ประธานสงฆ์ให้ศีล นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อ่านปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ ประธานและผู้มีเกียรติถวายไทยธรรม

เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) เป็นระดับชั้นสูงสุด ของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งจะเป็นผู้รอบรู้ทางภาษาบาลี และแปลความหมายภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ