เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเมษายน 2566

ทั้งนี้ ผวจ.ชลบุรี.ได้เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ติดตามการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ Thai QM ติดตามการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ