เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ตำบลคลองหก (อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด) หมู่ที่14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองหก

โดยนางชนต์สิตา พุทธชาติพัฒนาการอำเภอคลองหลวง ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)  ถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้ ได้ซึมซับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้และถือเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 10 โปรแกรม ของชุมชนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้ ได้ซึมซับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้และถือเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 10 โปรแกรม ของชุมชนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผัก เพาะเห็ด, การทำเค้กกล้วยหอมเห็ด, การเรียนรู้การทำสเปรย์สมุนไพร, การเรียนรู้การทำขนมไทยประเภทต่างๆ, เรียนรู้การทำหน่อไม้ดอง ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะได้ทดลองทำจริงเป็นขั้นตอน เรียนรู้เคล็ดลับความอร่อย และยังสามารถเลือกซื้อผักปลอดสารพิษสดๆ จากสวนอีกด้วย

จังหวัดปทุมธานี  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง ขอเชิญชวน ช๊อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์เด่นจากแชมป์ กว่า 10 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  ศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน บ้านคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ