เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลเกาะสีชัง โดยมี น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.กกต.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.ธรรมรัฐ อัครไชยพงศ์ ผกก.สภ.เกาะสีชัง นายอภิชาต นิลสลับ ผู้แทนนายอำเภอเกาะสีชัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อรับรองการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลเกาะสีชัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลาง โปร่งใส ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและป้องกันอาชญากรรม อันอาจเกิดขึ้นได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง อย่างทั่วถึง และสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยและความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ