เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาจาก ตัวแทนชุมชนซอย 1 และ ซอย 2 ผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กว่า 30 คน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน

กรณีทราบข่าวว่า เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการรื้อถอนปรับปรุงอาคารพาณิชย์บริเวณดังกล่าว โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารที่จอดรถ และลดจำนวนอาคารจากเดิม 131 คูหา เหลือไม่เกิน 100 คูหา ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อลดปัญหาการจราจรในบางแสน ซึ่งผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ทั้งหมด จึงอาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการลงพื้นที่ ตรวจสอบ รับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยด่วนต่อไป

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *