เมื่อเวลา 18.00น. วันที่ 26 ธ.ค.2565 ณ ฌาปนสถาน กองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ 4 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ประกอบด้วย 1.พลทหาร วรพงษ์  บุญละคร กำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานทางรักษาฝั่ง 2.จ่าตรี ศราวุธ นาดี กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย 3.พลทหาร สิทธิพงษ์  หงษ์ทอง กำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ4.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม กำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ, นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวงพระราชทานจาก”ในหลวง”, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาจากพระบรมวงศานุวงศ์

จากนั้น นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอันเชิญและเป็นผู้แทนประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาทรงประทาน จากพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ หน้าหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลทั้ง 4 นาย และวงศ์ตระกูล

โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ตลอดจน  บิดา มารดา ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต พร้อมด้วย  ข้าราชการทหารเรือ ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้เมื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกเสร็จทางญาติกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย มีความประสงค์จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา 1.พลฯสิทธิพงศ์ หงษ์ทอง กลับจังหวัด กำแพงเพชร และ2.พลฯจิราวัฒ์ ธูปหอม นำกลับบ้านที่จ.ระยอง ส่วนจ.ต.ศราวุธ นาดี รอญาติตัดสินใจ บ้านอยู่ร้อยเอ็ด โดยในส่วนพลฯวรพงษ์ บุญละคร สอ.รฝ ทางญาติให้กองทัพเรือดำเนินพิธีการจนถึงพระราชทานเพลิงศพ

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *