เมื่อเวลา 09.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจเยี่ยมสถานีภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภาภรณ์ อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ

ทั้งนี้ น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิตในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ชบ.196 (บางส่วน)เนื้อที่ 0-3-20.66 ไร่ ติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4.5 ชั้น  มีพื้นที่ใช้งาน 2,882 ตารางเมตร  เนื่องจากอาคารหลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  เป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยรวม 240 ตารางเมตร  เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ ให้รองรับกับปริมาณการส่งตัวอย่างโลหิตตรวจคัดกรอง และการเบิกโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มเติมได้

 จึงจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร  ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตทั้งภายในสถานที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต  การจ่ายโลหิต และส่วนประกอบโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรปราการ  ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 5 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ