เมื่อเวลา 15.00น.วันที่ 13 พ.ค.2565  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 18  4 มุมเมือง พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนเองให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าภารกิจสำคัญในช่วงภาวะค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

และ จากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพมีปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นต่อการครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดําเนินโครงการดังกล่าว ช่วยประชาชน โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพ ในราคาประหยัด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเพิ่มช่องทางการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนมากขึ้น โดยกําหนดจัดงาน จํานวน 4 ครั้งตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พ.ค.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 29 พ.ค.2565 ณ ศูนย์กีฬาเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 4 วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน การเคหะ ชุมชนธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กว่า 140 ราย นําสินค้ามาจําหน่ายรวม 7 หมวดสินค้า 15 กลุ่ม กว่า 1,800 รายการ โดยลดสูงสุด 75% ประกอบด้วย หมวดอาหาร หมวดซอสปรุงรสและเครื่องเทศ หมวดชําระร่างกาย หมวดซักล้างหมวดของใช้ภายในบ้าน หมวดเครื่องแต่งกาย และสินค้า OTOP นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีการจําหน่ายสินค้าไฮไลท์ในราคาพิเศษ ทุกวัน ประกอบด้วย

หมูเนื้อแดง ราคาปกติ กก.ละ 180 บาท ลดเหลือ 160 บาท ไก่น่องติดสะโพก ราคาปกติ กก.ละ 75-80 บาท ลดเหลือ 65 บาท น้ำตาลทราย ราคาปกติ กก.ละ 25 บาท ลดเหลือ 18 บาท น้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด (1 ลิตร) ราคาปกติ ขวดละ 63-68 บาท ลดเหลือ 59 บาท

ไข่ไก่ เบอร์ M ราคาปกติ แผงละ 115 บาท ลดเหลือ 95 บาท ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 5 กก./ถุง ราคาปกติ ถุงละ 220 บาท ลดเหลือ 120 บาท ข้าวขาว 5 % บรรจุ 5 กก./ถุง ราคาปกติ ถุงละ 100-149 บาท ลดเหลือ 89 บาทคาดว่าจะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คน และสามารถ ลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่ารับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ ในโอกาสต่อไปและขอให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคและ ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

น่าสนใจ