เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 มี.ค.65  ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมี พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา พรหมเพชร หัวหน้าผู้พิพากษาจังหวัดปทุมธานี  นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   ในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึง  ความรักสถาบันชาติ  ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้  ให้มั่นคงสืบไป

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *