เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2565 บริเวณสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  พรรคกล้าจัดเวทีปราศรัยขึ้น โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค พร้อม พ.ต.อ.ทศพลโชติคุตร์ หรือ ผู้กำกับหนุ่ย ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขตที่1 เบอร์5  นายลิขิต ศรีชาติ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ส.ส.ชุมพร เขต 1 นายเจษฎา ช่วยชูหนู ทีมเศรษฐกิจพรรคกล้าและทีมงาน ขึ้นปราศรัยโชว์นโยบายกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขต1 โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมฟังการปราศรัยกว่า 1,200 คน

นายกรณ์ จาติกวณิช เปิดเผยว่า ชุมพรเป็นเมืองแห่งโอกาส เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ของภาคเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่สิ่งที่ขาดหายไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือ การบริหารจัดการที่ดี ถึงเวลาแล้วที่ ชุมพรจะได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมเสียสละ มีความมุ่งมั่น ทำงานแก้ปัญหา สร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชน

ด้วยจิตใจมุ่งมั่นของ พ.ต.อ.ทศพลโชติคุตร์  ผู้กำกับหนุ่ย ที่จะทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวชุมพรที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร เพื่อทวงคืนกับนโยบายของรัฐ ที่รับปากกับประชาชน  ขอฝากพี่น้องประชาชนเขต 1 จังหวัดชุมพร  ขอให้เลือกคนที่พร้อมที่จะเข้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอย่างแท่จริง และพรรคกล้าจะสามารถผลักดันนโยบายที่สำคัญต่อปากท้องประชาชน เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง ที่สำคัญขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรคกล้า  ที่จะร่วมต่อสู้และอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อปากท้องประชาชน เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ของการบริหารประเทศที่คนชุมพรต้องกล้าเปลี่ยน  ดังนั้นต้องช่วยกันเลือกพรรคกล้า ให้เข้าไปทำงานในสภาฯ เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน สำหรับพรรคกล้า การเมืองไม่ใช่การทะเลาะกันแต่คือการสร้างโอกาส โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจปากท้อง

วันนี้เศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในอาเซียน ทั้งเกษตรกร ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และคนชั้นกลาง ต่างก็ “ขาดพลังหนุน” ที่จะทำให้มีรายได้เพิ่ม “ระบบเศรษฐกิจ” ที่ให้มุ่งเน้นผู้กล้า และผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสแข่งขันกันด้วยคุณภาพและราคา ไม่ใช่เส้นสาย หรืออำนาจเหนือตลาด เพราะจริง ๆ แล้ว ประเทศไทยมีดี และมีคนเก่ง ๆ อยู่มาก ทั้งยังสถานที่ตั้งเป็นเลิศ แถมมีคู่ค้าที่มีกำลังซื้อ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เรากลับมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องกล้าลงมือทำอย่างทันที

มีประชาชนจำนวนมากที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า และต้องการเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างแท้จริง

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ชุมพร มีของดีมากมาย ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย แต่ขาดการบริหารจัดการ จึงทำให้เป็นได้แค่เมืองผ่าน พรรคกล้าจะผลักดันให้จังหวัดชุมพรเป็นฮับการกระจายสินค้าลงสู่ภาคใต้ และส่งสินค้าต่อไปยังภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ จะสามารถสร้างรายได้อีกมหาศาลให้กับพี่น้องประชาชน

พ.ต.อ.ทศพลโชติคุตร์ กล่าวว่า ตนเองได้ลาออกจากข้าราชการตำรวจและมีจิตใจที่จะกลับมารับใช้และเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด ด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวชุมพร จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนเขต 1 จังหวัดชุมพร เชื่อมั่นว่า จะสามารถผลักดันนโยบายที่สำคัญ ภายใน 100 วัน จะผลักดันนโยบาย การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรที่มีชายหาดที่ยาวกว่า200กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอละแม

เพื่อนำเม็ดเงินที่เกิดจาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดชุมพร และจะผลักดันให้ทำซุ้มประตูเมืองให้สมกับเป็นเมืองประตูภาคใต้และในบริเวณก็จะทำให้มีศูนย์อาหารเพื่อที่จะได้นำสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรมาจำหน่ายในศูนย์อาหาร  พร้อมกับ จะทำการจดทะเบียน  GI  พืชกระท่อม ให้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของชาวจังหวัดชุมพร ให้รู้ว่ากระท่อมของจังหวัดชุมพรคุณภาพดีที่สุด

ชุมพรคือบ้านของผม ผมรักบ้านหลังนี้ วันนี้บ้านหลังนี้เศรษฐกิจยังไม่เติบโต อย่างที่ควรจะเป็น ทที่ผ่านมา ชุมพรเป็นได้แค่จังหวัดทางผ่าน  ทั้ง ๆ ที่เรามีของดีมากมาย ผลไม้อร่อยไม่แพ้ที่ไหนในโลก ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและการประมง แต่ทำไม ชาวสวน ชาวไร่ คนทำธุรกิจตัวเล็ก ๆ ถึงลืมตา อ้าปากไม่ได้สักที การเมืองแบบเดิม ๆ สืบทอดอำนาจ ควรจะหมดไปได้แล้ว ต้องใช้มืออาชีพเข้ามาบริหาร นอกจากนี้ ผมมั่นใจในทีมเศรษฐกิจของพรรคกล้า ถ้าผมได้รับเลือกตั้งเข้ามา เหล่าคนเก่งในพรรคกล้าจะเข้ามาช่วยพลิกชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน พวกเขาจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสที่ดีในบ้านเกิด ไม่ต้องไปทำงานที่จังหวัดอื่น ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่น้อยหน้าใครในประเทศ

นอกจากนี้ตนเองยังมีความหวังจะได้เห็นการเมืองที่ขาวสะอาดสู้กันแบบลูกผู้ชาย และได้นักการเมืองที่มีความตั้งใจทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง การเมืองไม่ควรเป็นเรื่องของการสืบทอด ไม่ใช่มรดกที่จะมอบให้ใคร แต่การเมืองที่ดีคือต้องได้มืออาชีพ คนทำงานตัวจริงเข้ามา เพราะมันถึงเวลาแล้ว ที่ชุมพรต้องกล้าเปลี่ยน ผู้กำกับหนุ่ย กล่าวทิ้งท้าย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *