กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็นผู้ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วันผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคัญของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของน้ำผึ้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการทำเมนูจากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลในช่วงการLive สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการจัดงานวันผึ้งโลกสุดพิเศษ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย

By NBNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *